W trosce o naturę

W trosce o poprawę stanu środowiska naturalnego w Polsce przystąpiliśmy here do Programu Organizacji Odzysku.  Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR) została powołana do ochrony środowiska naturalnego przed masami odpadów, jakie tworzą zużyte opakowania na składowiskach. Zgodnie z Ustawą o „obowiązkach przedsiębiorców (…)” przedsiębiorcy wprowadzający na rynek opakowania wraz z produktami, powinni zebrać z rynku oraz zapewnić recykling części wspomnianych opakowań. Dostarczając Państwu chemię i kosmetyki samochodowe, mamy świadomość odpowiedzialności za wytwarzane z tego tytułu opakowania.